شیدا

شیدا

در شهریور ۱۳۹۷ آندومتریوز نوع چهار من را عمل کردید، با توجه به اینکه این عمل هم برای من و هم شما سخت بود و خراش آندومتر هم برام دادید، لوله ها هم قطع گردید.بعد از عمل شما و یک آی وی اف به لطف خدا و دستان توانامند شما الان باردارم و چهار ماهه یکه پسر کوچک باردار هستم.