نظر

فروردین ۲۴, ۱۳۹۸

طاهره

تشحیص به موقع خانم دکتر کارگر در عمل آندومتریوز در بارداری بنده بسیار موثر و به موقع بود
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸

شیدا

در شهریور ۱۳۹۷ آندومتریوز نوع چهار من را عمل کردید، با توجه به اینکه این عمل هم برای من و هم شما سخت بود و خراش آندومتر هم برام دادید، لوله ها هم قطع گردید.بعد از عمل شما و یک آی وی اف به لطف […]