درمویید

بهمن ۱, ۱۳۹۷
کیست-درمویید

علل ایجاد کیست درموئید تخمدان

 کیست درموئید تخمدان، یک نوع از کیست های تخمدان می‌باشد که از یک سری کیسه هایی تشکیل یافته است، که حاوی مایع هستند. لذا به این علت کیست مویی عنوان می شود چرا که متشکل از سلول های جنینی است که در آن پوست،  عصب، […]