خونریزی واژن

آبان ۱۹, ۱۳۹۷
خونریزی غیر طبیعی واژن

خونریزی غیر طبیعی واژن

هر گونه خونریزی از ناحیه واژن که ربطی به عادت ماهانه طبیعی ندارد خونریزی غیر طبیعی واژن تلقی می شود.خونریزی غیرطبیعی رحم،یکی از شایعترین مشکلات بالینی در تخصص بیماریهای زنان است.این نوع خونریزی ممکن است شامل لکه بینی یعنی مقدار کمی از خون بین دوره پریودی که […]