برداشتن رحم

آبان ۹, ۱۳۹۷
برداشتن رحم

برداشتن رحم

هیسترکتومی (برداشتن رحم) چیست؟ هیسترکتومی به معنی برداشتن رحم است. در هیسترکتومی ممکن است علاوه بر برداشتن رحم، لوله های فالوپ و یا تخمدان ها نیز برداشته شوند. انواع مختلفی از هیسترکتومی وجود دارد که بر مبنای بافت هایی که برداشته می شوند، تعریف می […]